New York Hospital Med Center-Queens
Marker New York NY
New York Hospital Med Center-Queens
Marker New York NY
New York Hospital Med Center-Queens
Marker New York NY
New York Hospital Med Center-Queens
Marker New York NY
New York Hospital Med Center-Queens
Marker New York NY

New York Presbyterian Med Center

170 William St, New york, NY 10038, USA

Occupancy

600

Total

AVG last 30 days

340

Desks

221

Total

AVG last 30 days

102

Shared Desks

176

Total

AVG last 30 days

35

Meeting Spaces

82

Total

AVG last 30 days

52

Public Spaces

120

Total

AVG last 30 days

100